Online radio

Azərbaycan Respublikası Xaçmaz rayon Xaçmaz bələdiyyəsi vergi xidməti orqanının tanınma nişanı haqqında

“Azərbaycan Respublikası Xaçmaz rayon Xaçmaz bələdiyyəsi vergi xidməti orqanının tanınma nişanı haqqında”

XAÇMAZ RAYON XAÇMAZ BƏLƏDİYYƏSİ SƏDRİNİN SƏRƏNCAMI

 

1.      Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 144-cü maddəsinin I paraqrafının 6-cı bəndini və “Bələdiyyələrin statusu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 19.4-cü maddəsini rəhbər tutaraq Sərəncam verirəm:

a.      “Azərbaycan Respublikası Xaçmaz rayon Xaçmaz bələdiyyəsi vergi xidməti orqanının tanınma nişanı haqqında” Əsasnamə yeni redaksiyada təsdiq edilsin (əlavə olunur).

b.      “Azərbaycan Respublikası Xaçmaz rayon Xaçmaz bələdiyyəsi vergi xidməti orqanının tanınma nişanı haqqında” Xaçmaz bələdiyyəsinin 20 iyun 2012-ci il tarixli iclasının 11 saylı protokolunun 2 saylı qərarının 1-ci maddəsi qüvvədən düşmüş hesab edilsin.

c.       Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

Xaçmaz şəhəri, 23 may 2014-cü il                           Xaçmaz rayon Xaçmaz bələdiyyəsinin sədri
№ 03                                                                          Rəşad Qasımov

 

 

“Azərbaycan Respublikası Xaçmaz rayon Xaçmaz bələdiyyəsi vergi xidməti orqanının tanınma nişanı haqqında”

ƏSASNAMƏ

 

1.      Azərbaycan Respublikası Xaçmaz rayon Xaçmaz bələdiyyəsi vergi xidməti orqanının tanınma nişanı (şəkil 1) onun rəmzidir.

2.      Tanınma nişanı Xaçmaz rayon Xaçmaz bələdiyyəsi vergi xidməti orqanının hər bir əməkdaşına Xaçmaz rayon Xaçmaz bələdiyyəsinin iqtisadi suverenliyini və təhlükəsizliyini müdafiə etmək, öz xidməti vəzifələrini vicdanla yerinə yetirmək borcunu xatırladır.

3.      Azərbaycan Respublikası Xaçmaz rayon Xaçmaz bələdiyyəsi vergi xidməti orqanının tanınma nişanı dairəvi formadadır. İncə və qalın tünd mavi rəngli kənarları və kölgəsi olan 1-cisi geniş, 2-cisi orta geniş və 3-cüsü incə, 3 ədəd çənbərlə əhatə edilmiş, üzərində xüsusi kompozisiya təsvir olunmuşdur.

4.      Tanınma nişanının 1-ci geniş çənbərinin yuxarı yarım hissəsində tünd mavi rəngdə və incə şriftlə “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI XAÇMAZ RAYON XAÇMAZ BƏLƏDİYYƏSİ” sözləri yazılmışdır.

5.      Tanınma nişanının mərkəz hissəsində Oğuz (Mətə Yabqu / e.ə. 209-e.ə. 174) xanın möhrü təsvir edilmiş, möhrün çizgiləri tünd göy rəng ilə çəkilmiş, möhürdə təsvir edilmiş 3 (üç) ədəd səkkiz guşəli ulduzlardan ən altda qalan və ən böyük olanı üç rəngli Azərbaycan Respublikası dövlət bayrağının yaşıl rəngi ilə, ortadakı ulduz Azərbaycan Respublikası dövlət bayrağının qırmızı rəngi ilə, ən üstdəki və ən kiçik ulduz Azərbaycan Respublikası dövlət bayrağının mavi rəngi ilə boyanmış, möhrün ortasında isə Oğuz xanın dövründə bilinən ilk vergi sisteminin təşkili şərəfinə Ağ Hun İmperiyasının pul vahidi olan 1 (bir) ədəd qızıl Hono yerləşdirilmişdir.

6.      Tanınma nişanının 1-ci geniş çənbərinin sol yarım hissəsində qızıl sarısı rəngində 9 (doqquz) ədəd buğda ilə sünbül rəsmi, sağ yarım hissəsində isə palıd yaşılı rəngində 9 (doqquz) ədəd palıd yarpağı və 9 (doqquz) ədəd palıd qozası təsvir edilmişdir.

7.      Tanınma nişanının 1-ci geniş çənbərinin aşağı yarım hissəsində “YERLİ VERGİLƏR VƏ ÖDƏNİŞLƏR ŞÖBƏSİ” sözləri yazılmışdır.

8.      Azərbaycan Respublikası Xaçmaz rayon Xaçmaz bələdiyyəsi vergi xidməti orqanının tanınma nişanı bələdiyyə vergi xidməti orqanının vəzifəli şəxslərinin xüsusi geyim formasında daşınır, hər növ blanklarında, inzibati binalarının girəcəklərində, avtonəqliyyat vasitələrində və digər sahələrində istifadə olunur.

Şəkil 1
Azərbaycan Respublikası Xaçmaz rayon Xaçmaz bələdiyyəsi
vergi xidməti orqanının tanınma nişanı