Online radio

Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin İşlər İdarəsinin

Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin İşlər İdarəsinin
Prezident KİTABXANASI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1
IV FƏSİL
Bələdiyyələr haqqında
Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin Sərəncamları
MÜNDƏRİCAT
 "Bələdiyyə qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasi Qanununun tətbiq edilməsi barədə
(24 dekabr 1999-cu il)...................................................................................................................
s. 4
 Bələdiyyələrin fəaliyyətinin təşkil edilməsinin bəzi məsələləri haqqında (8 FEVRAL
2000-ci il ).....................................................................................................................................
s. 5
 "Bələdiyyələrin birgə fəaliyyəti, birləşməsi, ayrılması və ləğv edilməsi haqqında" Azərbaycan
Respublikasi Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan (21 oktyabr 2000-ci
il).....................................................................................................................................................
s. 6
 "Bələdiyyələrin Daimi və başqa komissiyaları haqqında" Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasi Qanununun tətbiq edilməsi haqqında (21 oktyabr 2000-ci
il).................................................................................................................................................
s. 7
 "Azərbaycan Respublikasında yerli özünüidarəetmə üzrə Əlaqələndirmə Şuraları haqqında"
Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasi Qanununun tətbiq edilməsi
haqqında (21 Oktyabr 2000-ci il)...................................................................................................
s. 8
 "Bələdiyyələrin məhəllə komitələri haqqında Nümunəvi Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə"
Azərbaycan Respublikasi Qanununun tətbiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasi
Prezidentinin Sərəncamı (11 iyun 2001-ci il) ........................................ .........................................
s. 9
 "Bələdiyyələrin bölgesel assosiasiyalarının Nümunəvi Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi barədə"
Azərbaycan Respublikasi Qanununun tətbiq edilməsi haqqında (18 Iyul 2005-ci
il).....................................................................................................................................................
s. 10
 Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarətin gücləndirilməsi tədbirləri barədə (26 Mayıs 2006-cı
il)....................................................................................................................................................
s. 11
 "Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə
Edilmiş "Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı" nda dəyişikliklər edilməsi
barədə "Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 9 oktyabr 426-IIIQD nömrəli tarixli
qanununun tətbiq edilməsi haqqında (23 Noyabr 2007-ci il) ...................................... ...................
s. 12
 "Bələdiyyələrə Dair Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və
əlavələr edilməsi barədə "Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 23 oktyabr 466-IIIQD tarixli
nömrəli qanununun tətbiq edilməsi haqqında (23 Noyabr 2007-ci il) ..................................... .......
s. 13
 "Bələdiyyələrin birgə fəaliyyəti, birləşməsi, ayrılması və ləğv edilməsi haqqında" və
"Bələdiyyələrin statusu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunlarına dəyişikliklər və
əlavə edilməsi barədə "Azərbaycan Respublikasi Qanununun tətbiq edilməsi haqqında (7 Mayıs
2008-ci il).......................................................................................................................................
s. 14
 "Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə
Edilmiş "Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı" nda, "Bələdiyyə torpaqlarının
idarə edilməsi haqqında "və" Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il dövlət büdcəsi haqqında "
Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişikliklər edilməsi barədə "Azərbaycan
Respublikasının 2008-ci il 2 oktyabr tarixli 698-IIIQD nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi
haqqında (11 Noyabr 2008-ci il)....................................................................................................
s. 15
 "Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə
Edilmiş "Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı" nda dəyişikliklər edilməsi
barədə "Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 17 mart tarixli 778-IIIQD nömrəli Qanununun
tətbiq edilməsi haqqında (14 aprel 2009-cu il) ....................................... .......................................
s. 16
 "Bələdiyyələrin statusu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə edilməsi
barədə "Azərbaycan Respublikasi Qanununun tətbiq edilməsi haqqında (24 iyun 2009-cu il) ...
s. 17
 "Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə
Edilmiş "Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı" nın yeni redaksiyada verilməsi
barədə "Azərbaycan Respublikasi Qanununun tətbiq edilməsi haqqında (22 Iyul 2009-cu il) ....
s. 18
 "Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin birləşməsi Yolu ilə yeni Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin İşlər İdarəsinin bələdiyyələrin
Prezident KİTABXANASI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2
yaradılması haqqında "Azərbaycan Respublikasi Qanununun tətbiq edilməsi haqqında (22 Iyul
2009-cu il)......................................................................................................................................
s. 19
 "Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə
Edilmiş "Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı" nda dəyişikliklər edilməsi
barədə "Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli 840-IIIQD nömrəli Qanununun
tətbiq edilməsi haqqında (22 Iyul 2009-cu il) ....................................... ..........................................
s. 20
 "Naxçıvan Muxtar Respublikasında bələdiyyələrin birləşməsi Yolu ilə yeni bələdiyyələrin
yaradılması haqqında "Azərbaycan Respublikasi Qanununun tətbiq edilməsi haqqında (22 Iyul
2009-cu il)......................................................................................................................................
s. 21
 "Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə
Edilmiş "Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı" nda dəyişiklik və əlavə edilməsi
barədə "Azərbaycan Respublikasi Qanununun tətbiq edilməsi haqqında (Bakı şəhəri,
21 dekabr 2009-cu il).....................................................................................................................
s. 22
 "Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə
Edilmiş "Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı" nda dəyişiklik və əlavə edilməsi
Qanununun nömrəli barədə "Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il 22 iyun tarixli 1056-IIIq
tətbiq edilməsi haqqında (14 Iyul 2010-cu il) ....................................... ..........................................
s. 23
 "Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə
Edilmiş "Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı" nda dəyişikliklər və əlavə
edilməsi barədə "Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il 30 sentyabr tarixli 1087-IIIq nömrəli
Qanununun tətbiq edilməsi haqqında (12 Noyabr 2010-cu il) ...................................... ..................
s. 24
 "Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə
Edilmiş "Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı" nda dəyişiklik edilməsi barədə "
Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il 22 oktyabr tarixli 1113-IIIQD nömrəli Qanununun
tətbiq edilməsi haqqında (12 Noyabr 2010-cu il) ....................................... ....................................
s. 25
 "Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə
Edilmiş "Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı" nda dəyişiklik edilməsi barədə "
Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il 11 FEVRAL tarixli 63-IVQD nömrəli Qanununun tətbiq
edilməsi haqqında (3 mart 2011-ci il) ........................................ .................................................. ..
s. 26
 "Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə
Edilmiş "Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı" nda dəyişiklik edilməsi barədə "
Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il 24 iyun tarixli 174-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi
haqqında (27 Iyul 2011-ci il)..........................................................................................................
s. 27
 "Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda
dəyişiklik edilməsi barədə "Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il 25 oktyabr tarixli
218-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında (19 dekabr 2011 ci-il) ................................... ....
s. 28
 "Bələdiyyə qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi
barədə "Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il 25 oktyabr 217-IVQD nömrəli tarixli
Qanununun tətbiqi haqqında (19 dekabr 2011-ci il) ....................................... ...............................
s. 29
 "Bələdiyyələrin Daimi və başqa komissiyaları haqqında" Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə "
Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi haqqında "Azərbaycan
Respublikasının 2011-ci il 25 oktyabr tarixli 220-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi barədə
(19 dekabr 2011-ci il)..................................................................................................................
s. 30
 "Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda
dəyişiklik edilməsi barədə "Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il 25 oktyabr tarixli
216-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında (19 dekabr 2011-ci il) ................................... ....
s. 31
 "Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında" Azərbaycan Respublikasının
Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə "Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il 25 oktyabr
tarixli 219-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında (19 dekabr 2011 ci-il) ...........................
s. 32
 "Bələdiyyənin nümunəvi nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan
Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə "Azərbaycan Respublikasının
2011-ci il 25 oktyabr 221-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında (19 dekabr tarixli
2011-ci il).......................................................................................................................................
s. 33
 "Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə
Edilmiş "Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı" nda dəyişikliklər edilməsi
barədə "Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il 13 dekabr tarixli 272-IVQD nömrəli
Qanununun tətbiqi haqqında (7 FEVRAL 2012-ci il) ....................................... ...................................
s. 34 Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin İşlər İdarəsinin
Prezident KİTABXANASI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3
 "Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə
Edilmiş "Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı" nda dəyişiklik edilməsi barədə "
Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 14 FEVRAL tarixli 297-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi
haqqında (14 mart 2012-ci il).........................................................................................................
s. 35
 "Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda
dəyişiklik edilməsi barədə "Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 20 aprel tarixli 341-IVQD
nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında (1 iyun 2012 ci-il) ...................................... .........................
s. 36
 "Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə
Edilmiş "Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı" nda dəyişiklik edilməsi barədə "
Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 22 364-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi tarixli olabilir
haqqında (19 iyun 2012 ci-il) ...............................................................................
s. 37
 "Bələdiyyənin nümunəvi nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan
Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə "Azərbaycan Respublikasının 2012-ci
il 22 363-IVQD tarixli olabilir nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında (19 iyun 2012-ci il) .............
s. 38
 "Bələdiyyələrin statusu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər
edilməsi barədə "Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 22 tarixli 362-IVQD nömrəli
Qanununun tətbiqi haqqında (19 iyun 2012 ci-il) ...............................................................
s. 39
 "Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə
Edilmiş "Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı" nda dəyişiklik edilməsi barədə "
Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 29 iyun tarixli 413-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi
haqqında (4 sentyabr 2012-ci il) ............................................................................
s. 40
 "Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə
Edilmiş "Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı" nda dəyişikliklər edilməsi
barədə "Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 16 oktyabr 451-IVQD nömrəli tarixli
Qanununun tətbiqi haqqında (13 Noyabr 2012-ci il) .....................................................
s. 41
 "Pirallahı rayonunun ərazisində Pirallahı bələdiyyəsinin yaradılması haqqında" Azərbaycan
Respublikasının 2013-cü il 5 mart tarixli 588-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə (15 mart
2013-cü il)………………………………………………………………………………..………
s. 42
 "Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə
Edilmiş "Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı" nda dəyişiklik edilməsi barədə "
Tarixli 589-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il 5 mart
haqqında (15 mart 2013-cü il) ............................................................................
s. 43
 "Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə
Edilmiş "Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı" nda dəyişiklik edilməsi barədə "
Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il 30 aprel tarixli 644-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi
haqqında (11 iyun 2013-cü il) ...............................................................................
s. 44 Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin İşlər İdarəsinin
Prezident KİTABXANASI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4
IV FƏSİL
Bələdiyyələr haqqında
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Sərəncamları
"Bələdiyyə qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasi Qanununun
tətbiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasi PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
"Bələdiyyə qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasi Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin
Qanunun tətbiq olunmasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
Azərbaycan Respublikasi Nazirlər Kabineti Bir ay müddətində:
qüvvədə Olan qanunvericilik aktlarının "Bələdiyyə qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının
Qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə
təqdim etsin;
Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi ICRA hakimiyyəti orqanlarının Normativ hüquqi aktlarının
həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və met haqda Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat
versin;
"Bələdiyyə qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasi Qanunundan irəli gələn Digər məsələləri öz
səlahiyyəti hüdudlarında həll etsin.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 24 dekabr 1999-cu il
Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin İşlər İdarəsinin
Prezident KİTABXANASI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5
Bələdiyyələrin fəaliyyətinin təşkil edilməsinin bəzi məsələləri
haqqında
Azərbaycan Respublikasi PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
1999-cu il dekabrın 12-də keçirilmiş bələdiyyə seçkiləri nəticəsində formalaşmış yerli özünüidarəetmə
orqanlarının üzvləri və həmin orqanların aparatlarının işçiləri tərəfindən bələdiyyələr haqqında qanunvericiliyin
öyrənilməsinə, onların fəaliyyətinin müasir tələblərə və hamılıqla qəbul Edilmiş standartlara Uygun'un təşkil
edilməsinə kömək göstərilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
1.. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin nəzdində Bələdiyyələrlə İş və Bələdiyyələrə
Metodoloji Yardım mərkəzi yaradılsın.
2.. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə tapşırılsın ki, met Sərəncamın 1-ci bəndində
göstərilən Mərkəzin Əsasnaməsi Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə müddətində 15 GUN layihəsini
təqdim etsin.
3.. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minsin.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 8 FEVRAL 2000-ci il
N-333
Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin İşlər İdarəsinin
Prezident KİTABXANASI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6
"Bələdiyyələrin birgə fəaliyyəti, birləşməsi, ayrılması və ləğv edilməsi haqqında"
Azərbaycan Respublikasi Qanununun tətbiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasi PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
"Bələdiyyələrin birgə fəaliyyəti, birləşməsi, ayrılması və ləğv edilməsi haqqında" Azərbaycan
Respublikasi Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq olunmasını təmin etmək məqsədi
ilə qərara alıram:
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir, ay müddətində:
qüvvədə Olan qanunvericilik aktlarının "Bələdiyyələrin birgə fəaliyyəti, birləşməsi, ayrılması və ləğv
edilməsi haqqında "Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi ICRA hakimiyyəti orqanlarının Normativ hüquqi aktlarının
həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və met barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə
məlumat versin;
öz səlahiyyətləri daxilində "Bələdiyyələrin birgə fəaliyyət, birləşməsi, ayrılması və ləğv edilməsi
haqqında "Azərbaycan Respublikasının Qanunundan irəli gələn Digər məsələləri həll etsin.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 21 oktyabr 2000-ci il
N-546
Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin İşlər İdarəsinin
Prezident KİTABXANASI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7
"Bələdiyyələrin Daimi və başqa komissiyaları haqqında"
Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasi Qanununun
tətbiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasi PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
"Bələdiyyələrin Daimi və başqa komissiyaları haqqında" Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasi Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq olunmasını təmin
etmək məqsədi ilə qərara alıram:
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir, ay müddətində:
qüvvədə Olan qanunvericilik aktlarının "Bələdiyyələrin Daimi və başqa komissiyaları haqqında"
Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması haqqında
təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi ICRA hakimiyyəti orqanlarının Normativ hüquqi aktlarının
həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və met barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə
məlumat versin;
öz səlahiyyətləri daxilində "Bələdiyyələrin Daimi və başqa komissiyaları haqqında" Əsasnamənin təsdiq
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunundan irəli gələn Digər məsələləri həll etsin.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 21 oktyabr 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin İşlər İdarəsinin
Prezident KİTABXANASI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8
"Azərbaycan Respublikasında yerli özünüidarəetmə üzrə
Əlaqələndirmə Şuraları haqqında "Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasi Qanununun tətbiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasi PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
"Azərbaycan Respublikasında yerli özünüidarəetmə üzrə Əlaqələndirmə Şuraları haqqında"
Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasi Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar
həmin Qanunun tətbiq olunmasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir, ay müddətində:
qüvvədə Olan qanunvericilik aktlarının "Azərbaycan Respublikasında yerli özünüidarəetmə üzrə
Əlaqələndirmə Şuraları haqqında "Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasi Qanununa
uyğunlaşdırılması haqqında təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi ICRA hakimiyyəti orqanlarının Normativ hüquqi aktlarının həmin
Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və met barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat
versin;
öz səlahiyyətləri daxilində "Azərbaycan Respublikasında yerli özünüidarəetmə üzrə Əlaqələndirmə
Şuraları haqqında Əsasnamə "nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunundan irəli gələn
Digər məsələləri həll etsin.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı səhəri, 21 oktyabr 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin İşlər İdarəsinin
Prezident KİTABXANASI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9
"Bələdiyyələrin məhəllə komitələri haqqında Nümunəvi Əsasnamənin
təsdiq edilməsi barədə "Azərbaycan Respublikasi Qanununun
tətbiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasi PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
"Bələdiyyələrin məhəllə komitələri haqqında Nümunəvi Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə"
Azərbaycan Respublikasi Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsi məqsədi ilə
qərara alıram:
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, Iki ay müddətində:
qüvvədə Olan qanunvericilik aktlarının "Bələdiyyələrin məhəllə komitələri haqqında Nümunəvi
Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə "Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması barədə
təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
Nazirlər Kabinetinin və müvafiq ICRA hakimiyyəti orqanlarının Normativ-hüquqi aktlarının həmin
Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və met barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə versin məlumat;
həmin Qanundan irəli gələn Digər məsələləri həll etsin.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 11 iyun 2001-ci il
N-738
Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin İşlər İdarəsinin
Prezident KİTABXANASI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10
"Bələdiyyələrin bölgesel assosiasiyalarının Nümunəvi Əsasnaməsinin
təsdiq edilməsi barədə "Azərbaycan Respublikasi Qanununun
tətbiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasi PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
"Bələdiyyələrin bölgesel assosiasiyalarının Nümunəvi Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan
Respublikasi Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək
məqsədilə qərara alıram:
. 1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir, ay müddətində:
1.1. qüvvədə Olan qanunvericilik aktlarının "Bələdiyyələrin bölgesel assosiasiyalarının Nümunəvi
Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi barədə "Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması barədə
təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
1.2. Azərbaycan Respublikasi Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi ICRA hakimiyyəti orqanlarının
Normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və met barədə Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə versin məlumat;
1.3. öz səlahiyyətləri daxilində "Bələdiyyələrin bölgesel assosiasiyalarının Nümunəvi Əsasnaməsinin
təsdiq edilməsi barədə "Azərbaycan Respublikasi Qanunundan irəli gələn Digər məsələləri həll etsin.
2.. Bu Sərəncam dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 18 Iyul 2005-ci il, 896 Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin İşlər İdarəsinin №
Prezident KİTABXANASI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11
Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarətin gücləndirilməsi
tədbirləri barədə
Azərbaycan Respublikasi PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
1.. Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin 2000-ci il 8 FEVRAL tarixli 333 nömrəli Sərəncamı ilə yaradılmış
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi nəzdində Bələdiyyələrlə İş mərkəzi Azərbaycan Respublikasi
Ədliyyə Nazirliyinin mərkəzi aparatının tərkibinə daxil edilsin.
2.. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi nazirliyin müvafiq yerli (bölgesel) bölmələrinin
yaradılmasını təmin etsin.
. 3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir, ay müddətində:
3.1. qüvvədə Olan qanunvericilik aktlarının met Sərəncama uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
3.2. Azərbaycan Respublikasi Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi ICRA hakimiyyəti orqanlarının
Normativ hüquqi aktlarının met Sərəncama uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və met barədə Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə versin məlumat;
3.3. öz səlahiyyətləri daxilində met Sərəncamdan irəli gələn Digər məsələləri həll etsin.
4. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 26 Mayıs 2006-cı il.
Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin İşlər İdarəsinin
Prezident KİTABXANASI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12
"Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında" Azərbaycan Respublikasının
Qanununa əlavə Edilmiş "Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı" nda
dəyişikliklər edilməsi barədə "Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 9 oktyabr tarixli
426-IIIQD nömrəli qanununun tətbiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasi PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
"Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə Edilmiş
"Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı" nda dəyişikliklər edilməsi barədə "Azərbaycan
Respublikasının 2007-ci il 9 oktyabr tarixli 426-IIIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin
Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
. 1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir, ay müddətində:
1.1. qüvvədə Olan qanunvericilik aktlarının "Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında"
Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə Edilmiş "Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı" nda
dəyişikliklər edilməsi barədə "Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 9 oktyabr tarixli 426-IIIQD nömrəli
Qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim
etsin;
1.2. Azərbaycan Respublikasi Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi ICRA hakimiyyəti orqanlarının
Normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və met barədə Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə versin məlumat;
1.3. öz səlahiyyətləri daxilində həmin Qanundan irəli gələn Digər məsələləri həll etsin.
2.. Bu Sərəncam dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 Noyabr 2007-ci il.
Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin İşlər İdarəsinin
Prezident KİTABXANASI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
13
"Bələdiyyələrə Dair Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına
dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə "Azərbaycan Respublikasının
2007-ci il 23 oktyabr 466-IIIQD nömrəli qanununun tarixli
tətbiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasi PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
"Bələdiyyələrə Dair Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və
əlavələr edilməsi barədə "Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 23 oktyabr tarixli 466-IIIQD nömrəli
Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədilə qərara
alıram:
. 1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir, ay müddətində:
1.1. qüvvədə Olan qanunvericilik aktlarının "Bələdiyyələrə Dair Azərbaycan Respublikasının bəzi
qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə "Azərbaycan Respublikasının Qanununa
uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
1.2. Azərbaycan Respublikasi Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi ICRA hakimiyyəti orqanlarının
Normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və met barədə Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə versin məlumat;
1.3. öz səlahiyyətləri daxilində "Bələdiyyələrə Dair Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik
aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə "Azərbaycan Respublikasının Qanunundan irəli gələn Digər
məsələləri həll etsin.
2.. Bu Sərəncam dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 Noyabr 2007-ci il.
Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin İşlər İdarəsinin
Prezident KİTABXANASI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
14
"Bələdiyyələrin birgə fəaliyyəti, birləşməsi, ayrılması və ləğv edilməsi haqqında" və
"Bələdiyyələrin statusu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunlarına dəyişikliklər və
əlavə edilməsi barədə "Azərbaycan Respublikasi Qanununun tətbiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasi PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
"Bələdiyyələrin birgə fəaliyyəti, birləşməsi, ayrılması və ləğv edilməsi haqqında" və "Bələdiyyələrin
statusu haqqında "Azərbaycan Respublikasının qanunlarına dəyişikliklər və əlavə edilməsi barədə" Azərbaycan
Respublikasi Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi
ilə qərara alıram:
. 1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir, ay müddətində:
1.1. qüvvədə Olan qanunvericilik aktlarının "Bələdiyyələrin birgə fəaliyyəti, birləşməsi, ayrılması və
ləğv edilməsi haqqında "və" Bələdiyyələrin statusu haqqında "Azərbaycan Respublikasının qanunlarına
dəyişikliklər və əlavə edilməsi barədə "Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması barədə
təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
1.2. Azərbaycan Respublikasi Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi ICRA hakimiyyəti orqanlarının
Normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və met barədə Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə versin məlumat;
1.3. öz səlahiyyətləri daxilində "Bələdiyyələrin birgə fəaliyyəti, birləşməsi, ayrılması və ləğv edilməsi
haqqında "və" Bələdiyyələrin statusu haqqında "Azərbaycan Respublikasının qanunlarına dəyişikliklər və əlavə
edilməsi barədə "Azərbaycan Respublikasının Qanunundan irəli gələn Digər məsələləri həll etsin.
2.. Bu Sərəncam dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 7 Mayıs 2008-ci il. Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin İşlər İdarəsinin
Prezident KİTABXANASI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15
"Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa
əlavə Edilmiş "Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı" nda,
"Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında" və "Azərbaycan Respublikasının
2008-ci il dövlət büdcəsi haqqında "Azərbaycan Respublikasının qanunlarında
dəyişikliklər edilməsi barədə "Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il 2 oktyabr tarixli
698-IIIQD nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasi PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
"Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə Edilmiş
"Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı" nda, "Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında" və
"Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il dövlət büdcəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunlarında
dəyişikliklər edilməsi barədə "Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il 2 oktyabr tarixli 698-IIIQD nömrəli
Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədilə qərara
alıram:
. 1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir, ay müddətində:
1.1. qüvvədə Olan qanunvericilik aktlarının "Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında" Azərbaycan
Respublikasının Qanununa əlavə Edilmiş "Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı" nda, "Bələdiyyə
torpaqlarının idarə edilməsi haqqında "və" Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il dövlət büdcəsi haqqında "
Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişikliklər edilməsi barədə "Azərbaycan Respublikasının
Qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim
etsin;
1.2. Azərbaycan Respublikasi Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi ICRA hakimiyyəti orqanlarının
Normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və met barədə Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə versin məlumat;
1.3. öz səlahiyyətləri daxilində "Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında" Azərbaycan
Respublikasının Qanununa əlavə Edilmiş "Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı" nda, "Bələdiyyə
torpaqlarının idarə edilməsi haqqında "və" Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il dövlət büdcəsi haqqında "
Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişikliklər edilməsi barədə "Azərbaycan Respublikasının
Qanunundan irəli gələn Digər məsələləri həll etsin.
2.. Bu Sərəncam dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 11 Noyabr 2008-ci il.
Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin İşlər İdarəsinin
Prezident KİTABXANASI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
16
"Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa
əlavə Edilmiş "Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı" nda dəyişikliklər edilməsi
barədə "Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 17 mart tarixli 778-IIIQD nömrəli
Qanununun tətbiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasi PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
"Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə Edilmiş
"Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı" nda dəyişikliklər edilməsi barədə "Azərbaycan
Tarixli 778-IIIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Respublikasının 2009-cu il 17 mart
Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədilə qərara alıram:
. 1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir, ay müddətində:
1.1. qüvvədə Olan qanunvericilik aktlarının "Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında"
Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə Edilmiş "Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı" nda
dəyişikliklər edilməsi barədə "Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini
hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
1.2. Azərbaycan Respublikasi Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi ICRA hakimiyyəti orqanlarının
Normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və met barədə Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə versin məlumat;
1.3. öz səlahiyyətləri daxilində "Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında" Azərbaycan
Respublikasının Qanununa əlavə Edilmiş "Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı" nda
dəyişikliklər edilməsi barədə "Azərbaycan Respublikasının Qanunundan irəli gələn Digər məsələləri həll etsin.
2.. Bu Sərəncam dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 14 aprel 2009-cu il. Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin İşlər İdarəsinin
Prezident KİTABXANASI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
17
"Bələdiyyələrin statusu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə edilməsi
barədə "Azərbaycan Respublikasi Qanununun tətbiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasi PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
"Bələdiyyələrin statusu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə edilməsi barədə "
Azərbaycan Respublikasi Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin
etmək məqsədilə qərara alıram:
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir, ay müddətində:
qüvvədə Olan qanunvericilik aktlarının "Bələdiyyələrin statusu haqqında" Azərbaycan Respublikasının
Qanununa əlavə edilməsi barədə "Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini
hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
Azərbaycan Respublikasi Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi ICRA hakimiyyəti orqanlarının
Normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və met barədə Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə versin məlumat;
öz səlahiyyətləri daxilində "Bələdiyyələrin statusu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa
əlavə edilməsi barədə "Azərbaycan Respublikasının Qanunundan irəli gələn Digər məsələləri həll etsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 24 iyun 2009-cu il. Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin İşlər İdarəsinin
Prezident KİTABXANASI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
18
"Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə
Edilmiş "Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı" nın yeni redaksiyada verilməsi
barədə "Azərbaycan Respublikasi Qanununun tətbiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasi PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
"Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə
Edilmiş "Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı" nın yeni redaksiyada verilməsi barədə "
Azərbaycan Respublikasi Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin
etmək məqsədilə qərara alıram:
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, Iki ay müddətində:
qüvvədə Olan qanunvericilik aktlarının "Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında" Azərbaycan
Respublikasının Qanununa əlavə Edilmiş "Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı" nın yeni
redaksiyada verilməsi barədə "Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini
hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
Azərbaycan Respublikasi Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi ICRA hakimiyyəti orqanlarının
Normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və met barədə Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə versin məlumat;
öz səlahiyyətləri daxilində "Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında" Azərbaycan
Respublikasının Qanununa əlavə Edilmiş "Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı" nın yeni
redaksiyada verilməsi barədə "Azərbaycan Respublikasının Qanunundan irəli gələn Digər məsələləri həll etsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 22 Iyul 2009-cu il. Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin İşlər İdarəsinin
Prezident KİTABXANASI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
19
Birləşməsi Yolu ilə yeni bələdiyyələrin bələdiyyələrin "Azərbaycan Respublikasında
yaradılması haqqında "Azərbaycan Respublikasi Qanununun tətbiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasi PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
"Azərbaycan Respublikasında birləşməsi Yolu ilə yeni bələdiyyələrin yaradılması bələdiyyələrin
haqqında "Azərbaycan Respublikasi Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq
edilməsini təmin etmək məqsədilə qərara alıram:
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, Iki ay müddətində:
qüvvədə Olan qanunvericilik aktlarının "Azərbaycan Respublikasında birləşməsi Yolu ilə yeni bələdiyyələrin
bələdiyyələrin yaradılması haqqında "Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması barədə
təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
Azərbaycan Respublikasi Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi ICRA hakimiyyəti orqanlarının
Normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və met barədə Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə versin məlumat;
öz səlahiyyətləri daxilində "Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin birləşməsi Yolu ilə yeni
bələdiyyələrin yaradılması haqqında "Azərbaycan Respublikasının Qanunundan irəli gələn Digər məsələləri həll
etsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 22 Iyul 2009-cu il. Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin İşlər İdarəsinin
Prezident KİTABXANASI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
20
"Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə
Edilmiş "Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı" nda dəyişikliklər edilməsi barədə "
Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli 840-IIIQD nömrəli Qanununun
tətbiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasi PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
"Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə
Edilmiş "Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı" nda dəyişikliklər edilməsi barədə "Azərbaycan
Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli 840-IIIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin
Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədilə qərara alıram:
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, Iki ay müddətində:
qüvvədə Olan qanunvericilik aktlarının "Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında" Azərbaycan
Respublikasının Qanununa əlavə Edilmiş "Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı" nda
dəyişikliklər edilməsi barədə "Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli 840-IIIQD nömrəli
Qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim
etsin;
Azərbaycan Respublikasi Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi ICRA hakimiyyəti orqanlarının
Normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və met barədə Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə versin məlumat;
öz səlahiyyətləri daxilində "Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında" Azərbaycan
Respublikasının Qanununa əlavə Edilmiş "Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı" nda
dəyişikliklər edilməsi barədə "Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli 840-IIIQD nömrəli
Qanunundan irəli gələn Digər məsələləri həll etsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 22 Iyul 2009-cu il. Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin İşlər İdarəsinin
Prezident KİTABXANASI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
21
"Naxçıvan Muxtar Respublikasında birləşməsi Yolu ilə yeni bələdiyyələrin bələdiyyələrin
yaradılması haqqında "Azərbaycan Respublikasi Qanununun tətbiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasi PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
"Naxçıvan Muxtar Respublikasında birləşməsi Yolu ilə yeni bələdiyyələrin bələdiyyələrin
yaradılması haqqın